Fysioterapia?

Fysioterapeutti on terveyden, liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Eläinfysioterapeutti on fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö, joka on täydentänyt ammattitaitoaan eläinfysioterapeutin erikoistumisopinnoilla. Fysioterapia on fysioterapeutin toteuttamaa, tavoitteellista ja yksilöllisesti suunniteltua terapiaa, joka pohjautuu aina huolelliseen fysioterapeuttiseen tutkimiseen. Terapiamenetelmiä ovat mm. ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaaliset käsittelyt (esim. hieronta) ja fysikaaliset hoidot (esim. sähköhoidot). Terapeuttinen harjoittelu tarkoittaa fyysisten ominaisuuksien (esim. koordinaatio, lihasvoima) kehittämistä spesifeillä ja kontrolloiduilla harjoitteilla.

Milloin fysioterapiaan?

Fysioterapiaan voi hakeutua ennaltaehkäisevästi, vaikkei sinulla tai eläimelläsi olisi mitään liikkumista tai toiminta-/suorituskykyä rajoittavaa vaivaa tai kipua. Tällöin pyritään kartoittamaan mahdolliset riskitekijät, ennaltaehkäisemään vammoja ja tukemaan suorituskykyä esim. urheilussa. Muita syitä hakeutua fysioterapiaan voivat olla tuki- ja liikuntaelimistön kipu, liikkumisen vaikeutuminen tai vamman jälkeinen kuntoutus, niin ihmisillä kuin eläimilläkin.

Huomioithan, että eläinten kohdalla kipeän / ontuvan eläimen hoidosta vastaa aina ensin eläinlääkäri, ja eläinlääkäri antaa ohjeistuksen siitä, milloin fysioterapia voidaan aloittaa.


Lue lisää: