Fysioterapia ratsukon tukena

Fysioterapia

Fysioterapeutti on terveyden, liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Eläinfysioterapeutti on fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö, joka on täydentänyt ammattitaitoaan eläinfysioterapeutin erikoistumisopinnoilla.

Fysioterapia on fysioterapeutin toteuttamaa, tavoitteellista ja yksilöllisesti suunniteltua terapiaa, joka pohjautuu aina huolelliseen fysioterapeuttiseen tutkimiseen. Terapiamenetelmiä ovat mm. ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaaliset käsittelyt (esim. hieronta) ja fysikaaliset hoidot (esim. sähköhoidot). Terapeuttinen harjoittelu tarkoittaa fyysisten ominaisuuksien (esim. koordinaatio, lihasvoima) kehittämistä spesifeillä ja kontrolloiduilla harjoitteilla.


Milloin fysioterapiaan?

Fysioterapiaan voi hakeutua ennaltaehkäisevästi, vaikkei sinulla tai eläimelläsi olisi mitään liikkumista tai toiminta-/suorituskykyä rajoittavaa vaivaa tai kipua. Tällöin pyritään kartoittamaan mahdolliset riskitekijät, ennaltaehkäisemään vammoja ja tukemaan suorituskykyä esim. urheilussa. Muita syitä hakeutua fysioterapiaan voivat olla tuki- ja liikuntaelimistön kipu, liikkumisen vaikeutuminen tai vamman jälkeinen kuntoutus, niin ihmisillä kuin eläimilläkin. Etenkin urheilevan asiakkaan kohdalla parhaat tulokset saavutetaan, kun fysioterapia on osana moniammatillista yhteistyötä yhdessä asiakkaan valmentajan, lääkärin/eläinlääkärin, kengittäjän, hierojan, ratsuttajan ym. ammattilaisten kanssa.

Huomioithan, että eläinasiakkaiden kohdalla kipeän / ontuvan eläimen hoidosta vastaa aina ensin eläinlääkäri, joka antaa ohjeistuksen siitä, milloin fysioterapia voidaan aloittaa. Vamman jälkeisen kuntoutuksen tavoitteena on toiminta- ja suorituskyvyn palautuminen vähintään vammaa edeltäneelle tasolle, kompensaatioiden muodostumisen ennaltaehkäiseminen ja purkaminen sekä vamman uusiutumisen ennaltaehkäiseminen.


Fysioterapeutti osana valmennustiimiä

Fysioterapeutti on olennainen osa ratsukon valmennustiimiä valmentajan, kengittäjän, eläinlääkärin, hierojan, ratsuttajan ym. ammattilaisten ohella. Fysioterapeutin osaamisalueella on esimerkiksi ohjata ja tukea ratsastajaa harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa niin, että ennaltaehkäistään rasitusvammoja ja mahdollistetaan suorituskyvyn optimaalinen kehittyminen. Lajitaitojen kehittäminen lajivalmentajan kanssa on helpompaa, kun sekä ratsastajalla että hevosella on riittävät, lajivaatimusten mukaiset fyysiset valmiudet suoriutua vaadituista tehtävistä.